News

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Parkveien 55, Oslo.

Innkalling, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr. 25. april 2018.

I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internettside:

www.q-free.com/investor_relations/general-meetings/

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter.

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling 29. mai 2018
Q-Free Annual Report 2017

Tore Valderhaug
Styrets leder
Styret i Q-Free ASA

About Q-Free
Q-Free is a leading global supplier of ITS (Intelligent Transportation Systems) products and solutions. The company has approximately 400 employees, offices in 17 countries, and a presence on all continents. Headquartered in Trondheim, Norway, Q-Free is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker QFR.

www.q-free.com
Twitter:@Q-FreeASA