Q-Free og Telenor i IoT-partnerskap

Ved å optimalisere parkering i byer kan køene reduseres med inntil 30%, men for en bedre utnyttelse av parkeringsplasser med tilpassende priser og regelverk må vi tenke nytt;

I Q-Free er vi overbeviste om at vi må se på parkeringsfloken som en informasjonsutfordring i større grad enn en plassutfordring . Vi har derfor over de siste årene gått fra et produktfokus til et økosystemfokus hvor vår nylanserte Q-Free hub for datainnsamling og prosessering, ParQ portal software for parkeringsforvaltning og ParQSense parkeringssensorer opererer sammen for å skape helt nye muligheter og tjenester. Med dual sensor teknologi og snart IoT-basert kommunikasjonsteknologi er vår trådløse parkeringssensor blant markedets mest nøyaktige og innovative parkeringssensor.

Med dual sensor teknologi og snart IoT-basert kommunikasjonsteknologi er vår trådløse parkeringssensor blant markedets mest nøyaktige og innovative parkeringssensor.
ParQ Smart sensors:
Ta kontroll over hver av dine parkeringsplasser
Les merLukk
ParQ Portal Software:
Overvåk og håndter parkeringsanlegget ditt hvor som helst
Les merLukk
Q-Free HUB:
Der data akkumuleres og nye muligheter oppstår
Les merLukk
Smart City Parkering:
Bedre livskvalitet og økt inntjening
Les merLukk

Q-Free jobber med løsninger innenfor andre områder, som eksempelvis;

Gateparkering

I tettbygdestrøk er gateparkering ofte en komplisert affære: Det kan være vanskelig å forstå reglene, vite hvor en kan og ikke kan parkere, samt løse betaling på et optimal måte via ulike parkeringsautomater og applikasjoner. Å få god informasjon om tilgjengelighet, regler og prising er helt essensielt for kunder, mens for parkeringsvakter å få beskjed om overtredelser i stedet for å lete etter de som bryter reglene ville gi en langt bedre optimalisering av ressurser.

Flyplassparkering

Store flyplasser verden over har parkering som et eget forretningsområde og ønsker både for kundeopplevelse og egen inntjening å optimalisere parkeringsprosessen for kunder ved ankomst og hjemreise, samt forenkle drift for ansatte og fasilitere den proaktive planleggingen og pris-og regelsettingen for operatører.

Lastebil- og tjenestebilparkering

For lastebiler og store kjøretøy kan det være ekstra utfordrende å finne parkeringsplasser for av- og pålastning, parkering eller sjåførhvile. Det å ha god informasjon rundt disponible plasser er essensielt både for effektiv og sikker operasjon.

Pendlerparkering

Pendlerparkering er et rimelig parkeringstilbud forbeholdt kollektivreisende med gyldig billett. Pendlerparkering ved kollektive knutepunkt løser utfordringer knyttet til fremmedparkering og sikrer at det kun er pendlere som benytter parkeringsplassene i arbeidstiden. Dette gir de reisende økt trygghet og fungerer som et insentiv for å benytte bil og sykkel til «the first and last mile» , men reise kollektivt den lengste delen av reisen. I dag er varierer bruken av pendlerparkering og det er viktig med god informasjon om bruk og tilgjengelighet for å optimalisere plassutnyttelse, kundeopplevelsen og sette riktige priser og regler for bruk.

Arbeidsplasser

Mange selskaper velger å forbli eller etablere seg i populære sentrumssoner for å være attraktive på arbeidsmarkedet. Med økt press på parkeringsplasser, ofte få plasser og mange ansatte og besøkende kunder er parkering ofte en stor utfordring som ønskes løst på en optimal måte for ansatt- og kundetilfredshet. Ikke bare kan informasjon om tilgjengelige plasser i forkant av arbeidsdagen og besøket bidra til en bedre opplevelse for både kunder og operatør, men i sammenheng med andre data som for eksempel personlig informasjon om hvor en skal henvende seg når en kommer, hvilket møterom som skal benyttes og hvor det er minst kø på kaffemaskinen kan den fremtidige ansatt- og kundeopplevelsen bli en helt annen.

Opplevelsessenter og attraksjoner

Opplevelsessenter og attraksjoner har ofte ekstra stort press i høysesongen og opplever å enten ikke ha nok parkeringsplasser eller å ha tomme plasser i lavsesong. Potensialet for å utnytte ledige plasser i nær tilknytning i høysesong eller benytte tomme plasser i lavsesongen på mer effektive måter.

Andre relevante områder er kjøpesenter, sykehus og kino.

Kontakt oss

Ta kontakt med sales@q-free.com eller stian.nordnes-jensen@q-free.com for mer informasjon om våre løsninger og applikasjonsområder.

Telenor Logo

Q-Free er IoT-partner av Telenor